Kungälv Energi, Munkegärde kraftverk (underleverantör till Diamond Power)

November 25, 2015

Som stolt underleverantör till välkända Diamond Power levererade SES Combustion, under sommaren 2015, ett nytt styrsystem för sotblåsning till Kungälv Energi, Munkegärde kraftverk.

Systemet är ett PLC-baserat styrsystem med kapacitet att hantera upp till 24 stycken sotblåsare, och fem olika egendefinierade sotningssekvenser, i 64 steg med tillhörande grafiskt HMI.
Byggt för att hantera ett stort antal olika anläggningstyper med avseende på givare, ventiler, blåsfunktioner och antal, kan systemet enkelt anpassas för den aktuella applikationen. Detta reducerar såväl pris som leveranstid.

Leveransen omfattade även rivning, installation, samt driftsättning på plats hos slutkunden.

Tags: , , , , , , ,