Nynas AB, Nynäshamnsraffinaderiet

November 25, 2015

Nynas AB – Nynäshamnsraffinaderiet hade under våren 2015 revisionsstopp för översyn och underhåll av sin anläggning. I samband med detta byttes en brännare på en av anläggningarna ut mot en ny. Vid efterföljande uppstart av anläggningen visar det sig att de äldre flamvakterna inte klarar av att bekräfta flamman i de lägre lastregistret. SES Combustion kontaktas och en lånevakt av typen Fireye Insight I DSS2 installeras och driftsätts efterföljande dag i väntan på beställning och leverans av ny utrustning.

Sedan september 2015 finns nu en flamvakt av typen Fireye Insigt II DSS3 levererad och driftsatt av SES Combustion hos Nynas AB. Ytterligare leverans av minst en flamvakt är att vänta.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,