Preemraff, Lysekil

November 25, 2015

Som ett led i att uppgradera instrumentering har Preem i Lysekil under det gångna året upphandlat nya flamvakter till två anläggningar. Valet föll på SES Combustion och flamvakten Fireye Insigt II DSS3, som är den senaste i produktserien för flamvakter. Vakten är med sitt breda inställningsområde och sina goda diskrimineringsmöjligheter lämplig för alla tänkbara förbränningsapplikationer. Den kan med fördel användas av anläggningar med många olika förbränningsprocesser där man gärna har en enda produkt som täcker in hela sitt behov. Detta minskar reservdelshållning och underlättar underhåll.

SES Combustion har i dagsläget levererat och driftsatt åtta enheter till en ångpanna, samt två enheter till en svavelförbränningsapplikation.

Tags: , , , , , , , , , , , ,