SSAB Oxelösund

November 25, 2015

I samband med ombyggnation på kraftverket hos SSAB i Oxelösund under 2013/2014, byttes åtta stycken brännare på panna 1 och panna 2. SES Combustion stod för leverans och driftsättning av motsvarande antal flamvakter, Fireye Insight I DSS1.

SES Combustion har även under 2015 utfört konsultarbete på den aktuella installationen för att lösa problem med diskriminering som uppstått på grund av brännarnas täta placering.
Anläggningen fungerar i dagsläget som föreskrivet, och samtliga brännare på båda pannorna går att köra störningsfritt från övriga.

Tags: , , , , , , , , ,