Kontakt

Huvudkontor i Nynäshamn

 

Postadress: Gods/besöksadress:
SES Combustion AB SES Combustion AB
Box 5 Konsul Johnsons väg 2
149 21  NYNÄSHAMN 149 45  NYNÄSHAMN


Telefon vxl: Fax: E-post:
08 520 175 75 08 520 168 64 ses@sescon.com

 


Personal


Jim Carlsson
Sälj- & Marknadschef
072 211 21 50
fornamn.efternamn@sescon.com
Herman Laurell
Serviceingenjör
073 154 97 22
fornamn.efternamn@sescon.com
Martin Åhlander
Innesälj, Miljö- och kvalitetsansvarig
08 520 603 70
fornamn.efternamn@sescon.com


Malin Drakfalk
Ekonomi och HR
08 520 603 60
fornamn.efternamn@sescon.com


Roland Zetterlund
Produktion
08 520 603 65
fornamn.efternamn@sescon.com


Leif Andersson
Senior Serviceingenjör (konsult)
08 520 175 75
ses@sescon.com


Staffan Boström
Senior Automationsingenjör (konsult)
08 520 175 75
ses@sescon.com

 


StyrelseLeif Dahlstrand
 (ordf.),  Ingemar Drakensjö,  Luna Dahlstrand