SES Combustion AB har högsta kreditvärdighet / has the highest possible credit rating

december 6, 2016

Only in swedish:
SES Combustion AB har högsta kreditvärdighet AAA i Bisnodes kreditvärderingssystem vilket är det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få.
För att få högsta kreditvärdighet krävs att ett företag omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Om något av dessa krav inte uppfylls får företaget AA (god kreditvärdighet) eller A (kreditvärdig). Övriga kreditbetyg är AN (nystartade företag där ingen negativ information finns), B (företag med nyckeltal under branschsnittet eller som har negativ information) och C (företag med stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang och revisorsanmärkningar eller med nyckeltal långt under branschsnittet). Företag där viktig information saknas eller är inaktuell får kreditbetyget – (streck), liksom företag som inte är aktiva.