Undvik onödiga risker – säkerställ korrekt flamövervakning

mars 7, 2017

En vanlig och felaktig uppfattning gällande en flamvakts funktion är att den främst ska detektera att det brinner. Men det är faktiskt viktigare att en flamvakt detekterar när det inte brinner. I annat fall har man en potentiell felkälla och en säkerhetsrisk!

Att detektera när det brinner i en eldstad är enkelt eftersom en förbränningsprocess emitterar en mängd våglängder av ljus och strålning; från infrarött via det visuella spektrumet upp till ultraviolett. Att däremot uppfatta om det brinner eller inte från en brännare i en eldstad där allt brinner är betydligt svårare. Men vad händer när en brännare slocknar i den heta eldstaden och man inte märker det? Ja, om man har tur händer ingenting. Dock byggs en potentiell säkerhetsrisk upp om bränsle och luft fortsätter att tillföras det slutna utrymmet. I bästa fall återtänder brännaren efter några sekunder med en mindre ”puff” som följd. Men dröjer det flera minuter till återtändning så uppstår ett kraftigt tryck med värmestegring i eldstaden och i värsta fall en explosion.

Följande resonemang avslöjar att något behöver åtgärdas:
”När vi har brännare 1 och 2 i drift så detekterar flamvakten även flamma från brännare 3. Men jag vet att brännare 3 är släckt just nu så jag misstänker att det är fel på flamvakten.”
”Eftersom det är väldigt varmt i eldstaden just nu så detekterar flamvakterna att brännarna är igång. Men jag vet att brännarna är släckta så det är nog fel på flamvakterna.”

Det är dock osannolikt att det är fel på flamvakten när en brännare slocknar och detektering av flamma fortfarande sker. Istället har vi ett antal potentiella felkällor såsom:
* Felaktig installation
* Felaktig injustering
* Fel modell av flamvakt
* Kraftigt förändrade driftförutsättningar

Flamövervakning är alltså till för att säkerställa person- och anläggningssäkerhet på samma sätt som t.ex. torrkokningsskydd eller säkerhetsventiler.

Kontakta oss så hjälper vi dig med flamvakter och annat inom förbränningsteknik!

SES Combustion AB
Tel: 08-520 175 75
ses@sescon.com