SES Combustion AB – Röktäthetsmätare m.m

 SESOBS

sesobs regl(1)

 Komplett röktäthetsmätare

 • Med eller utan inbyggd spärrluftfläkt
 • 2 larmgränser med individuella fördröjningar
 • Larm för igensatt lins
 • Enkel linsrengöring och lampbyte
 • Enkel installation och service
 • Larmblockering via yttre styrsignaler
 • Passar i existerande fästen till OM80, Mark2 och RT3F

SES Combustion fläkthus till SESOBS röktäthetsmätare

 SESOBS Manual eng

SESCON
SES Combustion SESCON PIDverktyg
En komplett programerbar PID-kontroll

 • Komplett kontrollfunktion
 • Fullständiga möjligheter för fjärrstyrning
 • Utvecklad för att klara av den tuffa miljön på fartyg och inom den tyngre industrin
 • Passar speciellt bra till förbränningssystem
 • Säker samt lätt att installera och använda
Sescon Manual eng

SESMAN
SES Combustion SESMAN
Manuell användnings och indikationsenhet för PLC

 • Driver motorkontrollställdon lika bra som pneumatiska ställdon
 • Behöver endast digital PLC-kontrollsignal
 • Underlättar när manuell eller lokal drift är nödvändig.
 • Utvecklad för att klara av den hårda miljö på fartyg och inom den tyngre industrin
 • Passar speciellt bra till  förbränningssystem
 • Säker samt lätt att installera och använda
 • Kan även användas som indikationsenhet
SESMAN Manual eng

SESSEL
SES Combustion SESSEL
Mätningsenhet för luft/bränsle ratio SESSEL Manual eng

SESLIM
SES Combustion SESLIM
Det enklaste sättet att operera gränsswitchar

 • Två transmitter signaler, en limit var alternativt en signal för två limitar
 • Reagerar på värden över eller under det förbestämda gränsvärdena
 • Switchfördröjning 0,5 eller 20 sekunder
 • Alarm eller limit funktion (break or make)
 • 4 – 20 mA, 0 – 20 mA, 0 – 1 mA or 0 – 1 V input signal
 • 4 – 20 mA, 0 – 20 mA, 0 – 1 mA output signal
 • Lätt att ställa in och kontrollera
Seslim Manual eng

SESEQUAL
SES Combustion SESEQUAL
Jämförelse och belastningsutjämnare
Tvåkanals mätare utvecklad för att arbeta som:

 • Dubbel transmitter signalavvikelsedetektor
 • Belastningsutjämnare i system med dubbla ångpannor
 • Förvärmning av slavpanna i system med dubbla ångpannor
SESEQUAL Manual eng

SESIND
SES Combustion SESIND
Safety, alarm and indication unit
The SESIND alarm unit is provided with a boiler safety system consisting of a relay chain. It is designed to be connected to any burner management and/or combustion control system and gives added safety especially to computerized control systems.