SES Combustion AB – Röktäthetsmätare m.m2017-09-11T11:59:43+00:00
SESOBS
Komplett röktäthetsmätare
 • Med eller utan inbyggd spärrluftfläkt
 • 2 larmgränser med individuella fördröjningar
 • Larm för igensatt lins
 • Enkel linsrengöring och lampbyte
 • Enkel installation och service
 • Larmblockering via yttre styrsignaler
 • Passar i existerande fästen till OM80, Mark2 och RT3F
PRODUKTBLAD 1
PRODUKTBLAD 2
SESCON
Komplett programerbar PID-kontroll
 • Komplett kontrollfunktion
 • Fullständiga möjligheter för fjärrstyrning
 • Utvecklad för att klara av den tuffa miljön på fartyg och inom den tyngre industrin
 • Passar speciellt bra till förbränningssystem
 • Säker samt lätt att installera och använda
PRODUKTBLAD
SESMAN
Manuell användnings och indikationsenhet för PLC
 • Driver motorkontrollställdon lika bra som pneumatiska ställdon
 • Behöver endast digital PLC-kontrollsignal
 • Underlättar när manuell eller lokal drift är nödvändig.
 • Utvecklad för att klara av den hårda miljö på fartyg och inom den tyngre industrin
 • Passar speciellt bra till  förbränningssystem
 • Säker samt lätt att installera och använda
 • Kan även användas som indikationsenhet
PRODUKTBLAD
SESSEL
Mätningsenhet för luft/bränsle ratio
PRODUKTBLAD
SESLIM
Det enklaste sättet att operera gränsswitchar
 • Två transmitter signaler, en limit var alternativt en signal för två limitar
 • Reagerar på värden över eller under det förbestämda gränsvärdena
 • Switchfördröjning 0,5 eller 20 sekunder
 • Alarm eller limit funktion (break or make)
 • 4 – 20 mA, 0 – 20 mA, 0 – 1 mA or 0 – 1 V input signal
 • 4 – 20 mA, 0 – 20 mA, 0 – 1 mA output signal
 • Lätt att ställa in och kontrollera
PRODUKTBLAD
SESEQUAL
Jämförelse och belastningsutjämnare
 • Dubbel transmitter signalavvikelsedetektor
 • Belastningsutjämnare i system med dubbla ångpannor
 • Förvärmning av slavpanna i system med dubbla ångpannor
PRODUKTBLAD
SESIND
Säkerhet, larm och indikering
 • SESIND larmenhet med säkerhetssystem för pannor. Den är konstruerad för att anslutas till vilken brännarstyrning som helst och ger extra säkerhet i framför allt datorbaserade styrsystem.