Styrsystem

SES Combustion AB konstruerar och tillverkar styrsystem till värmepannor i värmeverk, fartyg, raffinaderier, pappersbruk och annan industri.
Se exempel nedan.


Sot på tuber i en ångpanna ger upphov till minskad värmegenomföring vilket i sin tur ger sämre ekonomi och risk för överhettning av material. Ni bör därför regelbundet blåsa bort sotet i er pannanläggning. SES Combustion specialdesignar sotblåsarsystem till kunder.
Sotblåsarsystemen är utvecklade för enkel manövrering via touchpanel och överordnat system. Via överordnat system går det att starta och stoppa de förinställda sotningsprogrammen och utläsa information om systemets status, bl.a. blåsarnas status och aktiva larm.