Uni-Geräte2017-09-11T12:00:20+00:00

Uni-Geräte är specialiserade på att tillverka säkerhetsavstägningsventiler för olje- och gasbrännare. I dagens moderna förbränningsanläggningar ställer man allt högre krav på materialval och giltiga certifikat. Uni-Geräte följer alla dagens EU-normer och bestämmelser. Fabriken är belägen strax norr om Düsseldorf i Tyskland och all tillverkning och utveckling sker vid Uni-Gerätes anläggning i Weeze. Gasventilerna är tillverkade enligt EN 161 samt EN 3394-1 och oljeventilerna är tillverkade enligt EN ISO 23553-1 som ersätter den äldre EU-normen EN 264 som utgick 2009. Ventilerna kan levereras i IP65 och EX-utförande för zon1 och 2.

Magnetventiler
 • Avstängningsventil eller avluftningsventil
 • För de flesta gaser, vätskor, ånga eller oljor
 • Anslutningar med gänga eller med fläns DN¼” till DN150
 • Arbetsområde upp till 40 bar
 • Godkända enligt gällande EU-normer
 • Kan levereras i EX-klass zone 1 eller 2
 • Även för biogas
Pneumatiska ventiler
 • Avstängningsventil eller avluftningsventil
 • Försedd med magnetventil för luft
 • För de flesta gaser, vätskor, ånga eller olja
 • Arbetsområde upp till 40 bar
 • Anslutningar med fläns DN15 till DN400
 • Godkända enligt gällande EU-normer
 • Kan levereras i EX-klass zone 1 eller 2
 • Även för biogas
Reglerventiler
 • Vridspjällsmodell
 • Som magnet-, elektrisk-, pneumatiskventil eller handreglage
 • För naturgas, neutrala ej aggressiva gaser
 • Arbetsområde upp till 150 bar
 • Godkända enligt gällande EUnormer
 • Kan levereras i EX-klass zone 1 eller 2
 • Även för biogas