Produkter

Fireye flamvakt Insight II
 • Flamvakter för alla typer av bränslen.
 • Självlärningsfunktion gör dem lätta att installera.
 • Klarar olika bränslen i en brännare.
 • Nya modellen Paragon mäter även temperatur för kontroll av NOx.
Hegwein gaständrännare
 • Tändbrännare för gas eller olja.
 • Gasbrännare upp till 4,5 MW.
 • Kompakta modeller med inbyggd transformator och flamvakt.
 • Brännarautomationer med enkelt handhavande.
Uni-Geräte logga
 • Ventiler för alla typer av gaser, olja och övriga vätskor.
 • Ventilerna har alla certifikat för dem flesta applikationerna.
 • Tillverkas i en mängd olika specialmaterial.
 • Kundanpassade tillverkning efter specifikation.
Agromatic logga
 • Robust och kompakt design för industriella miljöer.
 • 100% kontinuerlig drift utan risk för överhettning.
 • Mer än 30 års leverans och utveckling av ställdon.
 • Kundanpassade lösningar efter specifikation.
SES Combustion Fläkthus till SESOBS röktäthetsmätare
 • För kontroll och mätning av röktäthet i skorstenar
Marchel samlingsbild med diverse tillbehör till gasanläggningar
 • Gasfilter
 • Tryckmanometer
 • Flödesmätare
 • Gasmätare
 • Montagedetaljer för gasanläggning
 • Säkerhets- och injusteringsventiler
 • Ventiltäthetsprovare
Cleveland Controls tryckvakt
 • Tryckvakter för luft i förbrännings och ventilationsanläggningar
Tecmark tryckströmställare
 • Portabel nivåmätare "C-level" för plasttunnor
 • Beröringsfria tryckströmställare