Page 4 - SES-COMBUSTION-produktfolder
P. 4

TÄNDNING / FÖRBRÄNNING
Bilderna visar endast ett urval av tillgängliga produkter.
Vi erbjuder tändare och brännare för gas och olja av mycket hög och beprövad kvalitet. Tillsammans med våra samarbetspartners säkerställer vi att det fungerar felfritt vilket baseras på lång erfarenhet och många referens­ installationer.
Fördelar
• Mycketkompaktaochrobustakonstruktioner
• Kan levereras med inbyggd transformator,  amrelä och
brännarautomatik vilket sparar installationstid
• Effekt från 2 kW till 10 MW
• Kan levereras i rörlängd efter behov
• I lager hos oss


   2   3   4   5   6