Page 5 - SES-COMBUSTION-produktfolder
P. 5

SÄKERHETSAVSTÄNGNING
Bilderna visar endast ett urval av tillgängliga produkter.
Det ställs höga krav på ventiler i moderna förbrännings­ anläggningar. Vi följer alla gällande EU­normer. Ventilerna kan levereras i IP65 och EX­utförande för zon 1 och 2.
Fördelar
• GodkändaenligtgällandeEU­normer
• Kan levereras i EX­utförande
• Magnet­resp.pneumatiskaventiler:arbetsområdeupp
till 40 bar
• Reglerventiler:arbetsområdeupptill150bar
• Även för biogas
• Kompatibelt med SIL 2


   3   4   5   6   7