Avskiljningen av mesa, vitlutklarningen, sker numera vanligen genom tryckfiltrering i tubfilter. Mesan späds med återfört filtrat (varmvatten) och tvättas i tryckfilter. Därefter sluttvättas och förtjockas den på ett mesafilter av trumtyp.

Mesan bränns om till kalk i en mesaugn. Det är en roterugn som består av ett långt (världens längsta är 135 m) svagt lutande rör. Mesan matas in i ugnens övre ända. I nedre ändan tillförs bränsle som kan vara olja, gas, tallolja, metanol från kondensatrening eller biobränsle. Av rotationen matas mesan ned mot brännzonen där temperaturen är cirka 1 200°C. Där sker kalcineringen, som omvandlar kalciumkarbonatet till kalciumoxid (bränd kalk, Sulfitmassaprocessen CaO) . Därmed är kretsloppet för kalkåtervinningen fullbordat.”

Källa: Skogssverige

Liksom i alla typer av förbränningsprocesser är det viktigt med övervakning – både vad gäller säkerhet och optimering av processen. Vi på SES har produkterna och lösningarna.

Mesaugnen på bilden kommer inom kort att bestyckas med en flamvakt från SES.

2017-09-11T11:31:49+00:00